ชำระครึ่งหลัง LAMPANG100

Saturday 24 Aug 2024

ปางม้าปางล้อ เมืองปาน


สำหรับการชำระค่าสมัครครึ่งหลังของ นักวิ่งที่สมัคร CHAESON65 และ LAMPANG100 แบบจ่าย 2 ครั้งไว้เท่านั้น

กรุณาชำระค่าสมัครครึ่งหลังภายใน 8 มิถุนายน 2024

ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากนักวิ่งไม่มีการสมัครแบบจ่าย 2 ครั้งจากอีเว้นหลักไว้

For payment of the second half of the application fee Runners who apply for  CHAESON65 and LAMPANG100 pay 2 times only.

Please pay the second half of the application fee by June 8, 2024.

The organizer reserves the right to refund in all cases. If runners do not register from the main event

* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
LAMPANG 100 จ่ายครึ่งหลัง
Register Begin Date 1 May 2024 09:00:00
Register Final Date 8 Jun 2024 23:59:00
Price 1,950 Bath
Range 100 KM
Status OPEN
Runner
CHAESON 65 จ่ายครึ่งหลัง
Register Begin Date 1 May 2024 09:00:00
Register Final Date 8 Jun 2024 23:59:00
Price 1,600 Bath
Range 66 KM
Status OPEN
Runner