ชำระครึ่งหลัง MUSER

Saturday 21 Sep 2024

TAK


สำหรับการชำระค่าสมัครครึ่งหลังของ นักวิ่งที่สมัคร MUSER 65 และ MUSER 100 แบบจ่าย 2 ครั้งไว้เท่านั้น

กรุณาชำระค่าสมัครครึ่งหลังภายใน 30 เมษายน 2024

ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากนักวิ่งไม่มีการสมัครแบบจ่าย 2 ครั้งจากอีเว้นหลักไว้

For payment of the second half of the application fee Runners who apply for  MUSER 65 and MUSER 100 pay 2 times only.

Please pay the second half of the application fee by April 30, 2024.

The organizer reserves the right to refund in all cases. If runners do not register from the main event

* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
MUSER 100 จ่ายครึ่งหลัง
Register Begin Date 10 Feb 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 2,150 Bath
Range 106 KM
Status CLOSED
Runner
MUSER 65 จ่ายครึ่งหลัง
Register Begin Date 10 Feb 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 1,800 Bath
Range 63 KM
Status CLOSED
Runner