ชำระครึ่งหลัง TULAY

Friday 8 Nov 2024

TAK

สำหรับการชำระค่าสมัครครึ่งหลังของ นักวิ่งที่สมัคร TULAY80, TULAY100, และ TULAY166 แบบจ่าย 2 ครั้งไว้เท่านั้น

กรุณาชำระค่าสมัครครึ่งหลังภายใน 30 เมษายน 2024

ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากนักวิ่งไม่มีการสมัครแบบจ่าย 2 ครั้งจากอีเว้นหลักไว้

For payment of the second half of the application fee Runners who apply for  TULAY80, TULAY100 and TULAY166 pay 2 times only.

Please pay the second half of the application fee by April 30, 2024.

The organizer reserves the right to refund in all cases. If runners do not register from the main event

* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
TLT 166 จ่ายครึ่งหลัง
Register Begin Date 10 Feb 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 3,250 Bath
Range 167 KM
Status CLOSED
Runner
TLT 100 จ่ายครึ่งหลัง
Register Begin Date 10 Feb 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 2,400 Bath
Range 106 KM
Status CLOSED
Runner
TLT 80 จ่ายครึ่งหลัง
Register Begin Date 10 Feb 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 2,100 Bath
Range 87 KM
Status CLOSED
Runner