THE KIRIWONG TRAIL 2022

Sunday 1 May 2022

ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

THE KIRIWONG TRAIL 2022

วันที่จัดงาน      : 01 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดงาน :   สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชวัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมกีฬาวิ่งผจญภัยที่เป็นที่นิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วระดับนานาชาติให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย  ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้รักกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. เพื่อนำรายได้จากค่าสมัคร 100 บาทจากนักวิ่งหนึ่งท่าน มอบให้กับชุมชนหมุ่บ้านคีรีวงซึ่งประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 4,5,8,9,10) เพื่อนำไปบำรุงสะพานแขวนและถนนภายในหมู่คีรีวงที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่ามีประสิทธิภาพ และมอบให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน  ส่งเสริมให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
5. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีศักยภาพ
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความเป็นธรรมชาติ
7. เพื่อส่งเสริมความรัก สามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 


Race Info
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

1. หมายเลขบิบการแข่งขัน
2. เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน
3. บริการ การจัดการเส้นทางวิ่งจากเจ้าหน้าที่
4. บริการน้ำดื่ม
5. บริการทางการแพทย์
6. บริการอาหารหลังการแข่งขัน
7. เหรียญรางวัลที่ระลึกการแข่งขัน สำหรับนักกีฬาทุกท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัยทันตามเวลาที่กำหนด

เสื้อ FINISHER สำหรับระยะ 37K
ขนาดเสื้อกำหนดการ

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน  2565  
10.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรับหมายเลขและเสื้อที่ระลึก บริเวณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
16.00 – 18.00 น. ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัครระยะ 7 กิโลเมตร, 19 กิโลเมตร, 37 กิโลเมตร
หมายเหตุ   นักกีฬาต้องแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน พร้อมทั้งลงชื่อในแบบฟอร์มยินยอมรับเงื่อนไขในการแข่งขัน
             กรณีรับแทนผู้อื่นต้องมีสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของเจ้าของbib มาแสดงด้วย


วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2565
04.45 น.      นักกีฬา ระยะ 37 กิโลเมตร Check-in ที่จุดปล่อยตัว
05.00 น.     ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ 37 กิโลเมตร
05.45 น.      นักกีฬาระยะ 19 กิโลเมตร Check-in ที่จุดปล่อยตัว
06.00 น.     ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ 19 กิโลเมตร
06.45 น.      นักกีฬาระยะ 7 กิโลเมตร Check-in ที่จุดปล่อยตัว
07.00 น.     ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ 7 กิโลเมตร
08.00 น.     พิธีมอบรางวัลระยะ 7 กิโลเมตร, 19 กิโลเมตร
10.00 น.      พิธีมอบรางวัลระยะ 37 กิโลเมตร
15.00 น.      ตัดตัวระยะ 37 กิโลเมตร ที่เส้นชัย


อุปกรณ์บังคับ Mandatory Gears 

ระยะ 37 กิโลเมตร และ 19 กิโลเมตร มีอุปกรณ์บังคับดังนี้
1. นกหวีด
2. ภาชนะบรรจุน้ำ,เป้น้ำ (เช่น ถุงน้ำหรือขวดน้ำ) ปริมาตร 1 ลิตรขึ้นไป
3. ไฟคาดหัว (Headlamp) อย่างน้อย 150 Lumens  (เฉพาะระยะ 37 กิโลเมตร)
4. เป้หลังหรือกระเป๋า ที่สามารถบรรจุอุปกรณ์บังคับข้างต้นได้พร้อมๆ กัน  ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
5. หมายเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. โทรศัพท์มือถือพร้อมแบตเตอรี่สำรอง
7. อาหารสำรอง
8. แก้วน้ำส่วนตัว
9. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
** ไม่มีแก้วน้ำบริการในวันวิ่ง ให้นักวิ่งเตรียมมาด้วยตนเอง**


หมายเหตุ
อุปกรณ์บังคับเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องถือเป็นสัมภาระสำคัญและพกพา
ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมคณะผู้จัดมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม
หากผู้เข้าร่วม กิจกรรมขาดอุปกรณ์บังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจและเพิกถอนสิทธิ์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่มีข้อแม้ และถือเป็นสิ้นสุด


อุปกรณ์แนะนำ

1. หมวก/ผ้าบัฟ
2. แว่นตากันแดด
3. สเปรย์ฉีดกันยุง/กันทาก
4. เงินสด
5. หมวก
6. เสื้อกันลมหรือเสื้อกันฝน
7. ผ้าห่มฉุกเฉิน
8. เทรคกิ้งโพล (Trekking Pole)


ประเภทที่รับสมัคร รุ่นอายุ

Super Half Marathon 37 Km.

เงินรางวัล Overall อันดับที่ 1 - 3 (ชาย/หญิง)
เงินรางวัล Overall
อันดับ รางวัล
1st 3,000 บาท
2nd 2,000 บาท
3rd 1,000 บาท
หมายเหตุ : เงินรางวัล Overall อันดับที่ 1 - 3 ชาย/หญิง จะได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลในกลุ่มรุ่นอายุที่ลงแข่งขัน
ถ้วยรางวัลรุ่นอายุ อันดับที่ 1 - 3 (ชาย/หญิง)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) Female (หญิง)
รุ่นอายุ 18 - 34 ปี รุ่นอายุ 18 - 34 ปี
รุ่นอายุ 35 - 49 ปี รุ่นอายุ 35 - 49 ปี
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี รุ่นอายุ 50 - 59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุแบ่งตามปีเกิด (ปีแข่งลบด้วยปีเกิด)

Super Mini Marathon 19 Km.

ถ้วยรางวัลรุ่นอายุ อันดับที่ 1 - 3 (ชาย/หญิง)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) Female (หญิง)
รุ่นอายุ 18 - 34 ปี รุ่นอายุ 18 - 34 ปี
รุ่นอายุ 35 - 49 ปี รุ่นอายุ 35 - 49 ปี
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี รุ่นอายุ 50 - 59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุแบ่งตามปีเกิด (ปีแข่งลบด้วยปีเกิด)

Super Fun Run 7 Km.

ถ้วยรางวัลรุ่นอายุ อันดับที่ 1 - 3 (ชาย/หญิง)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) Female (หญิง)
รุ่นอายุ 18 - 34 ปี รุ่นอายุ 18 - 34 ปี
รุ่นอายุ 35 - 49 ปี รุ่นอายุ 35 - 49 ปี
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี รุ่นอายุ 50 - 59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุแบ่งตามปีเกิด (ปีแข่งลบด้วยปีเกิด)


คุณสมบัติผู้สมัคร          

1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในปี 2564 (อายุคำนวณโดยนำปี 2564 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด)
2. ผู้สมัคร ต้องไม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคหัวใจ หรือโรคร้ายแรง


Price List
กฎกติกาการแข่งขัน

1. นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ตามประกาศเท่านั้น
2. ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาวิ่งแทน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อตอนสมัครเท่านั้น 
3. การลงทะเบียนไม่สามารถส่งมอบให้บุคคลอื่น และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้
4. ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองเท่านั้น
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวิ่งโดยใช้เบอร์วิ่งของตัวเองเท่านั้น กรณีที่ตรวจพบว่าไม่ได้ใช้เบอร์วิ่งของตัวเอง กรรมการการแข่งขันมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันและปรับให้ disqualify โดยทันที
7. ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามใช้ทางลัด หากหลงทางให้ย้อนกลับ ไปจุดที่พบเครื่องหมายนำทางครั้งสุดท้าย
8. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุดเช็คพ้อนท์ครบถ้วน
9. ติดหมายเลขประจำตัวด้านหน้าให้เห็นชัดเจน
10. หากต้องการออกจากการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดเช็คพ้อนท์ใกล้ ที่สุด
11. ให้ผู้เข้าแข่งขันทิ้งขยะลงในที่จัดเตรียมไว้ให้ ห้ามทิ้งลงพื้นที่สนามวิ่ง
12. หากต้องการความช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาล ให้ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด


 กฎข้อบังคับ 

- ผู้เข้าแข่งขันระยะไกล (37 และ 19 กม.ขึ้นไป) จะต้องสวมใส่เป้น้ำ พร้อมอุปกรณ์บังคับ หากตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันไม่มีเป้น้ำ ทางรายการต้องขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะหาเป้น้ำได้ 
- การโกงด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
- ยากระตุ้นต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ
- ไม่อนุญาตในการโอนสิทธิ์และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
***รับสมัครจำนวนจำกัด***  ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  หรือตามจำนวนที่จำกัดไว้***


จัดโดย : ADVENTURERACEANDEVENT

ผู้ประสานงาน  :   วีระยุทธ จุติผล 081 7765175  [email protected] 
* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
Super Fun Run 7K
Register Begin Date 11 Jan 2022 09:09:09
Register Final Date 28 Feb 2022 23:59:59
Price 600 Bath
Range 7 KM
Status CLOSED
Runner
Super Mini Marathon 19K
Register Begin Date 11 Jan 2022 09:09:09
Register Final Date 28 Feb 2022 23:59:59
Price 1,100 Bath
Range 19 KM
Status CLOSED
Runner
Super Half Marathon 37K
Register Begin Date 11 Jan 2022 09:09:09
Register Final Date 28 Feb 2022 23:59:59
Price 1,700 Bath
Range 37 KM
Status CLOSED
Runner