TULAY TRAIL

Saturday 11 Nov 2023

ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

TULAY TRAIL

11.11.2023  ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

กำหนดการ


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
   10.00-18.00  รับอุปกรณ์แข่งขัน
   สถานที่ลงทะเบียนสภ.แม่เมย 
   Location >> https://maps.app.goo.gl/j1j5sKth7G3UjEX8A  


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
   03.30 ปล่อยตัวนักวิ่ง TLT 100  TLT 80
   04.00 ปล่อยตัวนักวิ่ง TLT 50
   05.00 ปล่อยตัวนักวิ่ง TLT 40
   06.00 ปล่อยตัวนักวิ่ง TLT 8
   สถานที่ปล่อยตัว START & FINISH  ณ.โรงเรียนบ้านแม่จวาง
    Location >>  https://maps.app.goo.gl/1MEecWrCrEutK2mN7


นักวิ่งสามารถดาวโหลดกราฟเส้นทางการแข่งขัน( ความละเอียดสูง) ทุกระยะได้จากลิงค์นี้

    >>> https://shorturl.asia/Zy1Fl
Link GPX File. 
   >>> https://drive.google.com/drive/folders/1CRo2ii3fhThciHHId8dqgHpLoBOn6e24?usp=drive_link

RACE INFOประเภทการแข่งขัน

TLT 100 Over All 1-10 ชายและหญิง

TLT 80 Over All 1-10 ชายและหญิง

TLT 50 Over All 1-10 ชายและหญิง

TLT 40 Over All 1-10 ชายและหญิง

TLT 8  Over All 1-10 ชายและหญิง


กติกาในการสมัคร

TLT 100 ต้องเคยจบระยะ 100 กม  ขึ้นไป และมี iTRA4 อย่างน้อย 1 สนาม หรือ ต้องเคยจบระยะ 100 กม  ขึ้นไป และมี UTMB INDEX 100K ขึ้นไป

TLT 80 ต้องเคยจบระยะ 80 กม ขึ้นไป และมี iTRA3 อย่างน้อย 1 สนาม หรือ ต้องเคยจบระยะ 80 กม  ขึ้นไป และมี UTMB INDEX 100K ขึ้นไป

TLT 50 ต้องมี iTRA3 อย่างน้อย 1 สนาม หรือ มี UTMB INDEX 50K 300 ขึ้นไป

TLT 40 ต้องมี iTRA2 อย่างน้อย 2 สนาม หรือ มี UTMB INDEX 50K 250 ขึ้นไป

ให้สิทธิพิเศษสำหรับนักวิ่งปี 2022 ระยะ 40K และ 50K ทั้ง Finisher และ DNF สามารถสมัครในระยะ TLT 40 และ TLT50 ได้เลยหมายเหตุ

1. นักวิ่งต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ผู้จัดกำหนด
2. นักวิ่งที่จบภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับคะแนน iTRA และ UTMB INDEX ดังนี้

   TLT100 = iTRA5, UTMB INDEX 100K

   TLT80 = iTRA4, UTMB INDEX 100K 

   TLT50 = iTRA3, UTMB INDEX 50K

   TLT40 = iTRA2, UTMB INDEX 50K


3.นักวิ่งต้องใช้เส้นทางการแข่งขันที่กำหนดเท่านั้น โดยสังเกตจากเครื่องหมายกำกับหรือแผนที่ โดยไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม
4. เส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางทางธรรมชาติ และมีการใช้ทางร่วมกับชุมชน นักวิ่งจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง พืชผลทางการเกษตร และไม่ทิ้งขยะในระหว่างการแข่งขัน
5.นักวิ่งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่งที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063562424531&mibextid=ZbWKwL
6. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของตัวเอง โดยติดในบริเวณด้านหน้าที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
7. นักวิ่งไม่สามารถติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของผู้อื่นเข้าร่วมการแข่งขันได้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นักวิ่งจะถูกเชิญออกจากการแข่งขันทันที
8. กรณีนักวิ่งถอนตัวจากการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งจะต้องถอนตัวออกจากจุดช่วยเหลือหรือจุดบริการเท่านั้น โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ทราบ
9. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ระยะทางสั้นลง หรือเพิ่มขึ้น หรือยกเลิกการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรือผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรมได้
10.เมื่อสถานะการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้วขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสมัครทุกกรณี

อุปกรณ์การแข่งขัน

**รับที่หน้างานก่อนวันแข่งขันเท่านั้น**

จัดโดย บริษัทรันรันทีมจำกัด


* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
TLT 50
Register Begin Date 12 Dec 2022 12:12:00
Register Final Date 15 Oct 2023 23:59:00
Price 3,100 Bath
Range 51.8 KM
Status CLOSED
Runner
TLT 40
Register Begin Date 12 Dec 2022 12:12:00
Register Final Date 15 Oct 2023 15:30:00
Price 2,500 Bath
Range 40.6 KM
Status CLOSED
Runner
TLT 8
Register Begin Date 12 Dec 2022 12:12:00
Register Final Date 15 Oct 2023 23:59:00
Price 600 Bath
Range 8 KM
Status CLOSED
Runner
TLT 100 Early
Register Begin Date 16 Jun 2023 16:16:00
Register Final Date 5 Jul 2023 23:58:00
Price 4,400 Bath
Range 105 KM
Status CLOSED
Runner
TLT 80 Early
Register Begin Date 16 Jun 2023 16:16:00
Register Final Date 5 Jul 2023 23:59:00
Price 3,800 Bath
Range 84 KM
Status CLOSED
Runner
TLT 100 Regular
Register Begin Date 6 Jul 2023 00:01:00
Register Final Date 15 Oct 2023 23:59:00
Price 5,400 Bath
Range 105 KM
Status CLOSED
Runner
TLT 80 Regular
Register Begin Date 6 Jul 2023 00:01:00
Register Final Date 15 Oct 2023 23:59:00
Price 4,800 Bath
Range 84 KM
Status CLOSED
Runner