ULTRA TRAIL TULAY

Friday 11 Nov 2022

โรงเรียนบ้านแม่จวาง

ULTRA TRAIL TULAY

กำหนดการจัดงาน“ULTRA TRAIL TULAY” ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ

ในพื้นที่กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

2.เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดตากและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการนำรายได้มาสู่ชุมชน

ทั้งในชุมชนของพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวจังหวัดตากในโอกาสต่อไป


กำหนดการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

   13.00-18.00 นักวิ่งรับอุปกรณ์แข่งขัน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

   04.00 ปล่อยตัวนักวิ่ง UTTL50

   05.00 ปล่อยตัวนักวิ่ง UTTL40

   06.00 ปล่อยตัวนักวิ่ง UTTL8

   15.00 มอบรางวัลนักวิ่ง UTTL50, UTTL40

   22.00 ปิดการแข่งขัน


Race Info

ประเภทการแข่งขัน

UTTL50

Over All 1-10 ชายและหญิง

UTTL40

Over All 1-10 ชายและหญิง

UTTL8

ไม่มีการแข่งขันอุปกรณ์การแข่งขัน

**รับที่หน้างานก่อนวันแข่งขันเท่านั้น**


กติกาในการแข่งขัน

1. นักวิ่งต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ผู้จัดกำหนด
2. นักวิ่งที่จบภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับคะแนน iTRA ดังนี้
   UTTL50 = iTRA3
   UTTL40 = iTRA2
3.คุณสมบัติผู้สม้คร
   UTTL 50 ต้องมี iTRA3 อย่างน้อย 1 สนาม หรือเคยวิ่งเทรลระยะ 50 กม. มาแล้ว 3 สนาม
   UTTL 40 ต้องมี iTRA2 อย่างน้อย 2 สนาม หรือเคยวิ่งเทรลระยะ 40 กม. มาแล้ว 3 สนาม
4.นักวิ่งต้องได้รับวัคซีนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
5.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ขั้นตอนการสมัคร ** โปรดอ่าน **

1.เลือกระยะที่ต้องการสมัคร
2.กดยอมรับข้อตกลง
3.เลือกขนาดเสื้อ
4.หลังจากกดสมัครแล้ว 


**นักวิ่งระยะ UTTL40 และ UTTL50  ต้องเขียนถึงคุณสมบัติของตัวท่าน พร้อมทั้งแนบหลักฐาน และกดยืนยัน**


5.รอการตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติให้ชำระค่าสมัคร ภายใน 48 ชั่วโมง


หมายเหตุ

1.เมื่อการสมัครสมบูรณ์แล้วทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

2.กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อผู้สมัครจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 500 บาท และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

3.กรณีไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทางทีมงานจะประกาศเลื่อนการแข่งขันล่วงหน้า 30 วันก่อนวันแข่งขัน

และผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการรักษาสิทธิ์ให้เข้าร่วมการแข่งขันในปี 2566 ไปโดยอัตโนมัติ

จัดโดย บริษัทรันรันทีมจำกัด


* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
UTTL8
Register Begin Date 20 Jan 2022 21:00:00
Register Final Date 30 Oct 2022 00:00:00
Price 600 Bath
Range 8 KM
Status CLOSED
Runner
UTTL40
Register Begin Date 20 Jan 2022 21:00:00
Register Final Date 30 Oct 2022 00:00:00
Price 2,300 Bath
Range 40 KM
Status CLOSED
Runner
UTTL50
Register Begin Date 20 Jan 2022 21:00:00
Register Final Date 30 Oct 2022 00:00:00
Price 2,900 Bath
Range 50 KM
Status CLOSED
Runner